T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Anadolu Lisesi

Haberler

Şbt

Ders Nasıl Çalışılmaz? - Cihat ŞENER

Şbt

Beşiktaş Anadolu Lisesi için hazırlanan 360 derece “Sanal Tur” sayfasına hoş geldiniz. Hareketli görüntüye tıklayarak açılan sayfada kendinizi Beşiktaş Anadolu Lisesinde gibi hissedeceksiniz. 3D Sanal turumuz çalıştığında fareyi bakmak istediğiniz yöne doğru kaydırmanız yeterlidir. Detaylara zumlamak için farenizin tekerleğini istediğiniz yöne çevirebilirsiniz.

Şbt

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının 1.Yarıyılında ağırlıklı not ortalamalarıyla birinci olan öğrencilerimize Okul Müdürümüz Mehemet Emin DÖRTBUDAK, Okul Müdür Yardımcılarımız Muharrem BAYRAK ve Barış ARSLAN, Başarı Belgelerini vererek hediyelerini takdim etti.

Birinci olan öğrencilerimiz;

9.sınıflarda İlke ÇİL,

10.sınıflarımızda Selin TOMBAK,

11.sınıflarımızda Nadide Bilge DOĞAN,

12.sınıflarımızda ise Dilek KAPLAN ağırlıklı puan ortalamalarıyla okul birincileri olmuştur.

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Şbt

F Klavyede sağ el %51, sol el ise %49 oranında kullanıldığından her iki beyin yarım küresinin de yazma sürecine dengeli katılmasını sağlamaktadır. F Klavye dersleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

Şbt

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Sait GÜRSOY okulumuzda öğrencilere "Yeni Sınav Sistemi" hakkında bilgi verdi. Program sonunda Okul Müdürümüz Mehemet Emin DÖRTBUDAK, Sayın Sait GÜRSOY´a okul plaketimizi takdim etti.Programın organizasyonunda emeği geçen Rehber Öğretmenlerimiz Mehmet Ali TEKEŞ ve Seyit Ahmet IŞIN´a teşekkür ederiz.

Şbt

Türkçenin Hafızası Divan-ü Lügati’t-Türk

Türk dilinin Korkut Atası Kaşgarlı Mahmut: İlk sözlük bilimci, İlk dil bilgini, İlk Türk coğrafyacısı, Doğu Karahanlı Devleti’nin hakanı Muhammed Buğra Han’ın torunu veliaht Hüseyin Çağrı Tigin’in oğlu, Karahanlı hanedanlığının şehzadesi, Türkçenin ilk sözlüğü Divan-ü Lügati’t-Türk’ün yazarı, Hakaniye lehçesiyle Oğuz, Uygur, Kıpçak, Türkmen, Kırgız ve diğer Türk soylu halkların lehçelerini Türk adı altında toplayarak eserine Divan-ü Lügati’t-Türk adını veren ilk Türkoloğumuz, 11. yüzyıl Türk dünyasının büyük araştırmacısı… Türk Dillerinin Divanı anlamına gelen Divan-ü Lügati’t-Türk, Türk dilinin ilk sözlüğü, Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. 11. yüzyıl Türkçesinin ses ve şekil özelliklerini, söz varlığını asrımıza ulaştıran Divan-ü Lügati’-Türk; Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, Türk edebiyatı hakkında çok kıymetli bilgileri geçmişten geleceğe taşıyan değeri biçilemez bir hazinedir. Arapçayı ve Farsçayı da çok iyi bilen Kaşgarlı Mahmut, kitabını yazmadan önce Türk illerini şehir şehir, oba oba, boy boy dolaşmış; onların dillerine ve geleneklerine dair pek çok malzeme toplamış; 20 yıllık bir araştırmadan sonra Divan-ü Lügati’t-Türk adlı ölümsüz eserini yazmıştır. Bu büyük yazarın, eserini niçin ve nasıl yazdığını, eserde nelerin olduğunu kendi ağzından dinleyelim: (Farklı bir alt ses) Ben Kaşgarlı Mahmut. Türklerin en güzel konuşanı, en açık anlatanı, en iyi eğitim göreni, soyca en köklüsü, en başarılı kargı atanıyım. Uzun yıllar, Türk topluluklarının yaşadığı bütün şehirleri ve bölgeleri dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım; öyle ki bende onlardan her boyun dili, en iyi yolda yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sıralamış, en iyi bir düzenle düzenlemişimdir. 20 yıl boyunca yaptığım bu çalışmaları, derlemeleri bir kitap olarak 1072 yılında yazmaya başladım ve 1074 yılında tamamladım. Bu kitaba da Divan-ü Lügati’t-Türk adını koydum. Divan-ü Lügati’t Türk, sadece bir dil bilgisi kitabı ya da sadece bir sözlük değildir. Bu eserde ben, tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan kültür değerlerimizin köklerini ortaya koydum. Türkistan’da, Kıpçak bozkırlarında, Karahanlı Devleti’nde, Oğuz boylarında ve diğer Türk dünyasında yaşayan Türk topluluklarının dilleri, gelenekleri, inanışları, yaşayışları konusunda bilgiler verdim. Eserimde, sözcükleri tanımlarken Türk sözlü edebiyatının en güzel örneklerine yer verdim. Türkçe için her biri birer hazine değerinde olan atasözlerimizi, en eski biçimleriyle ortaya koydum. Türklerin millî takvimi olan 12 Hayvanlı Türk Takviminin tarihçesini anlattım. Eserimde çok kıymetli ansiklopedi bilgilere de yer verdim. Türlü hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara, at yetiştiriciliğinden tarıma, Türk hukuk düzeninden devlet yönetimine, Türk dokuma ve el sanatlarından Oğuz damgalarına kadar yüzlerce konuda bilgi verdim. Sizler şimdi 21. asırda yaşıyorsunuz. Ütüsüz pantolon, gömlek ya da etekle dışarı çıkıyor musunuz? O zaman şunu da bilin, sizlerin ataları 1000 yıl önce de ütüyü kullanıyorlardı ve ütülü elbiseler giyiyorlardı. İşte bu bilgiyi de eserimde anlattım. Mars gezegeninin Türkçedeki adının “Bakır Sukım”, Jüpiter’in Türkler arasındaki adının “Eren Tüz” olduğunu bu eserimde anlattım. Eserimi niçin yazdığıma gelince: Şüphesiz her dil çok kıymetlidir. Ancak dilin kıymeti o dil ile meydana getirilen yazılı eserlerle ortaya çıkar. Ben bu eserimi Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve Araplara Türkçeyi öğretmek maksadıyla yazdım. Bu anlamda Divan-ü Lügati’t-Türk ilk Türkçe dil öğretimi kitabıdır. Ben Divan-ü Lügati’t-Türk, Türkçenin hafızası olsun istedim. Sizlerden isteğim hafızanıza sahip çıkmanız ve onu daha da zenginleştirmenizdir.

Şbt

100 altın sikkesi bulunan Keloğlan altınlarının sayısını artırmak için sihirli mağaraya gidiyor. Mağaradaki dev, Keloğlan’a mağaranın duvarındaki üç deliği gösteriyor ve deliklerin birine bırakılan altınların kaybolacağını, bir diğerine bırakılan altınların sayısının değişmeyeceğini, üçüncü deliğe bırakılan altınların sayısınınsa üç katına çıkacağını söylüyor. Ancak dev hangi deliğin hangi özelliği taşıdığını Keloğlan’a söylemiyor.

Keloğlan, elindeki altın sikkelerin tümünü veya bir kısmını bu üç deliğe koyarak altınlarının sayısını en fazla kaça çıkarmayı garantileyebilir?

Şbt

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında "Sinyal İşleme, Veri toplama ve Durum İzleme, Enformasyon Teorisi" alanlarında uzman olan Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Serhat ŞEKER "Yenilikçi ve Öncü Mühendisler Yetiştirmek" konusunda 21 Şubat saat 11.00´da okulumuzda öğrencilerimize konferans verecek.

Şbt

"Mezun Öğrencilerimiz Okulumuza Değer Katıyor."

1997 yılı mezunlarımızdan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademisyeni Yrd.Doç.Dr.Saim Can BERİTAN okulumuzda öğrencilerimize yönelik konferans verecek.

Ock

İstanbul Kültür Üniversitesi ile eğitimde işbirliği protokolünü imzaladık. Bu protokol kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi ile eğitim başta olmak üzere bilim,sanat, spor ve kültürel alanlarda faaliyetler düzenlemeyi planlamaktayız. Protokol imza töreninde, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Erhan GÜZEL, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr.Önder ARPACI ve Okul Müdürümüz Mehemet Emin DÖRTBUDAK anlaşma metnini imzaladılar. İşbirliği Protokol Anlaşmamızın okulumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyorız. Eğitimde işbirliği protokol anlaşmasında yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Hacı Ömer KARPUZ ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Ramazan ÇOBAN´a teşekkür ederiz.

Ock

Ock

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi ile başta bilim olmak üzere eğitim,sanat,spor ve kültür alanlarını kapsayan işbirliği protokolü imzaladık.

Protokol anlaşmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Serhat ŞEKER ile Okul Müdürümüz Mehemet Emin DÖRTBUDAK imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında, okulumuzda eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizin İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi ile ortaklaşa bilimsel çalışma,araştırma projeleri yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik tertip edilecek eğitici ve öğretici seminer,panel ve konferanslar için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesince akademik destek sağlanacaktır.

İşbirliği protokolümüzün amaçları ve maddelerini yönetmek konusunda İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi adına Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Elektrik Makineleri Laboratuvarı ve Eletrikli Araç Takımı Sorumlusu Sayın Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ sorumlu koordinatör olarak belirlenmiştir.

Ziyaretimiz sırasında Türkiye´nin sayılı laboratuvarlarından olan Elektrik Makineleri Laboratuvarlarını da ziyaret ederek laboratuvar ve elektrikli arabalar hakkında bilgi aldık.

Eğitimde İşbirliği Protokol´ü anlaşmamıza katkı sunan;

Sayın Prof.Dr.Serhat ŞEKER´e,

Sayın Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ´a 

Okul Aile Birliği Başkanımız Yelda KAYA´ya okulumuz adına teşekkür ediyor, anlaşmamızın okulumuz için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Ock

2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren ve karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum.

 

Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitim insanı değerli kılar ve toplumu yüceltir.  Milli Eğitim Bakanlığı olarak bireyin temel hakkı olan eğitimden en üst seviyede faydalanması için eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz.

 

Her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir.   Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, millî ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz.

 

 

Kıymetli Velilerimiz

Okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin eğitim öğretim yılı boyunca iş birliği içerisinde olmasına bağlıdır. İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının arttırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişimi çok önemlidir. Sizlerin öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdiğiniz ilgi ve alaka, onlarla birlikte geçireceğiniz zaman, onlara göstereceğiniz anlayış, vereceğiniz sevgi ve her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz çocuklarımızın başarılarını arttıracak ve yarınlara emin adımlarla yürümelerinde etkin rol oynayacaktır.

 

Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz. Unutmamalıyız ki karne tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekâlarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir.

 

Değerli Öğretmenlerimiz

Büyük bir azimle gayret göstererek nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmaları yürekten destekliyorum.

 

Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için çıktığımız eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışacağız.

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, millî ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız.

 

Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak yetişmeniz, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı sağlayacaktır. Hiçbir başarı tesadüf değildir, başarı; isteğin, azmin ve gayretin  neticesidir. 

 

Tatilde dinlenmenizi, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi mekânları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacaktır. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmeniz  temennilerimle iyi tatiller diliyorum.

 

İsmet YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı

                                                                                                                                                  

        

Ock

Yarıyıl tatili öncesi sınıf öğretmenlerimiz, öğrencilerimize karnelerini dağıttı.

Ardından günün anlamına özel, hatıra fotoğrafları çekildi.

9.sınıflarda İlke ÇİL,

10.sınıflarımızda Selin TOMBAK,

11.sınıflarımızda Nadide Bilge DOĞAN,

12.sınıflarımızda ise Dilek KAPLAN ağırlıklı puan ortalamalarıyla okul birincileri olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Beşiktaş Anadolu Lisesi ailesi olarak tüm öğretmen ve öğrencilerimize mutlu yarıyıl tatili diliyoruz.

Ock

İstanbul Aydın Üniversitesi ile eğitimde işbirliği protokol anlaşması imzaladık. Bu protokol kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi ile eğitim başta olmak üzere bilim,sanat, spor ve kültürel alanlarda faaliyetler düzenlemeyi planlamaktayız. Protokol imza töreninde İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü adına İdari Koordinatör Öğr. Gör.Halil İbrahim KÖKÇÜ ve Okul Müdürümüz Mehemet Emin DÖRTBUDAK anlaşma metnini imzaladılar. İşbirliği Protokol Anlaşmamızın okulumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyorız. Eğitimde işbirliği protokol anlaşmasında yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İdari Koordinatörü Sayın Halil İbrahim KÖKÇÜ, Basın,Tanıtım ve Halkla İlişkiler Tanıtım Uzmanı Sayın Gonca KIRPIKOĞLU´na teşekkür ederiz.