T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Anadolu Lisesi

Duyurular

Nis

"Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini! 

Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini! 

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini!

Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın; 

Fâtih´in İstanbul´u fethettiği yaştasın."

             Arif Nihat ASYA

Nis

"Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için...

Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi,

Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme!"

               Mevlânâ Celaleddin Rûmî

Nis

Nisan ayına ait yemek menüsü aşağıdaki linktedir.

Nis

Aşağıdaki linklere tıklayarak oturma planına erişim sağlayabilirsiniz.

Nis

"— Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin; 

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin? 

O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun."

                  Mehmet Âkif ERSOY

Nis

"Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola:

«Cenge! » deyip çek ki vatan kurtula.

Böyle müyesser mi gazâ her kula? 

Haydi levend asker, uğurlar ola."

         Mehmet Âkif ERSOY

Nis

Aşağıdaki linklere tıklayarak oturma planına erişim sağlayabilirsiniz.

Mrt

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru giriş ekranı için  aşağıdaki linke tıklayınız.

Mrt

"Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok; 

Öyle salgınmış ki me´lun: Kurtulan bir ferd yok! 

Kendi sağlam... Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin! 

İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!"

                    Mehmet Âkif ERSOY

Mrt

"Ma´na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! 

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 

Üç kıt´ada, yer yer, kanayan izleri şahid."

              Mehmet Âkif ERSOY

Mrt

Aşağıdaki linklere tıklayarak oturma planına erişim sağlayabilirsiniz.

Mrt

Aşağıdaki linklere tıklayarak oturma planına erişim sağlayabilirsiniz.

Mrt

Aşağıdaki linklere tıklayarak oturma planınıza ulaşabilirsiniz.

Mrt

Aşağıdaki linklere tıklayarak oturma planına erişim sağlayabilirsiniz.

Mrt

"Söyleyen ol söylenen ol görünen ol gören ol,

Her ne var a’lâ vü esfel bil ki cânan andadır."

(Niyâzî-i Mısrî)