T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Anadolu Lisesi

Duyurular

Ekm

DYK Programı ektedir.

Eyl

 

       Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz, geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

 

       Sadece Beşiktaş’ımızın değil Türkiye’nin en güzel ve en başarılı okullarından birinde okuyorsunuz. Ben sizleri ufukta yeni doğmuş şule şule ışık yayan bir güneş gibi görüyorum.

 

       Bu gün yeni bir öğretim yılına başlamanın heyecanı  içerisindeyiz.  Okul hayatımızın ilk dönemlerinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul bireyin sadece hayat standardını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi yapacak bilgi ve beceri vermekle kalmaz. Aynı  zamanda toplumun yapılarını, insan ilişkilerinin nasıl olacağını, bireysel ve toplumsal sorumlulukların neler olacağını, hizmet ettiği toplumun maddi ve manevi değerlerini de öğrencilere aktarır ve bunları davranış haline getirmelerini sağlar.

 

      Sevgili gençler, biz öğretmenlerinizin en büyük amacı sizleri Atatürk İnkılap ve İlkelerine Anayasada ifadesini bulan ve Türk Milli Eğitimi temel kanunu ile de bunu eğitimin amaçlarından biri sayan ; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

 

       Sevgili gençler; hepimiz insan olduğumuz için sahip olduğumuz haklar ve sorumluluklar vardır. Bu hak ve ödevleri yerine getirmeye imkan tanıyan ve insanlığın bugüne kadar ortaya koyabileceği en iyi sistem olan demokrasinin ve bileşenlerinin okulumuzda kurumsallaşması oldukça önemlidir.

 

      Çünkü sizler geleceğin yetişkinlerisiniz. Bu konuda oldukça şanslısınız. Demokrasiye giden yolda Orta Asya’dan getirdiğimiz binlerce yıllık birikimimizle üzerinde yaşadığımız Anadolu, sizlere çok kültürlülüğün, çok sesliliğin, hoşgörünün ve sevginin en büyük referans kodlarını sunacaktır.

 

       Devletimizin 2023 vizyonuna ulaşması için birbirinize saygılı, erdemli çalışma, eleştirel ve yapıcı düşünme, farklılıkları zengin olarak görme, birlikte üretebilme, kendinizi ve başkalarının yaptıklarını sorgulayabilme, hak mücadelenizde kararlı duruş sergilemeniz ve güven sahibi olmanız bu vizyonun kritik eşiğidir.

 

       Kıymetli veliler; Ülkemizin kalkınması ve Atatürk’ün idealize ettiği ‘’Muassır medeniyet seviyesi’’ ne çıkmamız ancak tüm bireylerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda çalışmalarımızın başarıya ulaşması sizlerin bizimle beraber hareket etmenizle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimizle sürekli ilişki içerisinde olmanızı, öğrencinizin başarısını arttırmak için yapılması gerekenleri zamanında yaparak okulumuzun başarısını arttırmada sizlerin de büyük katkıları olacaktır.

 

       Saygı değer öğretmen arkadaşlarım;

       Geleceğimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi, iyi yetişmiş birer fert olarak, modern bilime dayalı, bilgiyi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmede en büyük görev sizlere düşmektedir. Bunları yaparken Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bu ilkeleri benimsemiş ve davranış haline getirmiş fertler olarak yetiştireceğine olan inancım tamdır.

       Bu vesile ile 2016/2017 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve sizlere hayırlara vesile olmasını diler saygılar sunarım.

Ağu

Nis

24 Nisan 2016 Pazar günü yapılacak olan öğretmen veli görüşmesi, Beşiktaş bölgesinin trafiğe kapatılacak olması sebebiyle 30 Nisan Cumartesi saat 13.00´e ertelenmiştir.

Mrt

Beşiktaş Anadolu Lisesi organizasyonuyla, ülkemizde her düzeydeki lise öğrencilerinin katılımına açık, bir şiiri fotoğraf sanatı ile yansıtmayı sağlayacak bir fotoğraf yarışması.

Şbt

Görüşme günleri

Ağu

2015 başarı listesi

May

Ekm